Část
In Cooperation with

Školení

S dlouholetými zkušenostmi v různých oblastech údržby letadel udržujeme vysokou úroveň vzdělání a širokou škálu příležitostí v teoretické a praktické přípravě celé řady specialistů.

Naše vzdělávací programy tykaji se:

 
Obsluhování cestujících
 • Vzdělávání agentů z odbavení cestujících na letištích
 • Vzdělávání agentů z hledání zavazadel (WorldTracer)
 • Kurz školení o letecké bezpečnosti
Obsluhování letadel
 • Školení o prepravě nakladů
 • Školení palubních operátorů
 • Příprava mladších technických pracovníků pro odtahové služby
 • Školení v oblasti provozu pozemného pomocného zařízení
 • Příprava agentů pro obsluhu letadel na odbavovací ploše
 • Příprava nakladače zavazadel
   
Přeškolovací kurz
 • Školení v oblasti provozu pozemního odmrazování letadel
 • Školení o tankování do křídla
 • Školení oblasti zacházení s nebezpečným nakladom (Pravidla zacházení s nebezpečnými zásilkami, kategorie 1–17)