CZĘŚĆ
In Cooperation with

Łotwa

 

SIA "BALTIC GROUND SERVICES LV"
Usługi tankowania samolotów

Adres pocztowy
Skrzynka pocztowa 3, 44. poczta, ul. Ziemelu 10,
Lotnisko „Riga”, dystrykt Marupes, LV-1044, Łotwa
Numer identyfikacyjny: 40103619641
Numer VAT: LV40103619641
Tel. +371 67280007
E-mail info.lv@bgs.aero

Dział Personalny
Tel. +370 615 33525 
E-mail hr@bgs.aero 

 

 

Operacje
Tel. +371 264 455 73
E-mail ops.rix@bgs.aero

Usługi paliwowe
Tel. +371 202 800 22
E-mail fuel.rix@bgs.aero

BGS ADR SIA
Usługi logistyczne dotyczące paliw płynnych
Legalny adres

„Mazrūdas”, dystrykt Marupe, LV-2167, Łotwa
Numer identyfikacyjny: 42103088218
Numer VAT: LV42103088218
Tel. +37064040212+37125184799
E-mail: logistics.lv@bgs.aero