CZĘŚĆ
In Cooperation with

Logistyka cieczy ADR

Posiadamy 200 cystern samochodowych i licencjonowany personel ADR. Oferujemy logistykę cieczy ADR dla odbiorców hurtowych, producentów i konsumentów w Krajach Bałtyckich, Europie Środkowo-Wschodniej i w Skandynawii.

Nasze usługi obejmują logistykę następujących materiałów ADR:

  • Benzyna
  • Olej napędowy
  • Paliwo lotnicze Jet A-1
  • Biodiesel
  • AVGAS


Skontaktuj się z nami
Email: sales@bgs.aero;
Tel: +370 643 33216