CZĘŚĆ
In Cooperation with

Szkolenia

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie obsługi wielu typów statków powietrznych, posiadamy kompetencje i duże możliwości szkolenia teoretycznego i praktycznego szerokiego grona specjalistów.

Nasze programy szkoleniowe obejmują:

Obsługę pasażerów
 • Szkolenie agentów odprawy na lotnisku
 • Szkolenie agentów poszukiwania zagubionego
  bagażu (WorldTracer)
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa powietrznego
Obsługę statków powietrznych
 • Szkolenie kontroli ładowania
 • Szkolenie mistrzów ładowania
 • Szkolenie inspektora holowania
 • Kurs operacji GSE
 • Szkolenie agentów podjazdu
 • Szkolenie pracowników obsługi bagażu
Dodatkowe szkolenia
 • Szkolenie w zakresie odladzania i przeciwdziałania oblodzeniu
 • Szkolenie w zakresie tankowania samolotu
 • Szkolenia obsługi towarów niebezpiecznych (DGR, kategorie 1–17)​