CZĘŚĆ
 • AviaGroup
 • Type Rating
 • klasjet
 • Aviation Jobs
 • Helisota
 • Ramport
 • Laserpas
 • LOOP Hotel
 • KIDY Tour
Szkolenia

Z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi różnych statków powietrznych posiadamy kompetencje i szerokie możliwości szkolenia teoretycznego i praktycznego szerokiego grona specjalistów.

Nasze programy szkoleniowe obejmują:

Obsługę pasażerów
 • Szkolenia agentów Odprawy na lotnisku
 • Szkolenia Agentów Poszukiwania Zagubionego
  Bagażu (WorldTracer)
 • Szkolenia w zakresie Bezpieczeństwa Powietrznego
   
Obsługę statków powietrznych
 • Szkolenia Kontroli Ładowania
 • Szkolenia Mistrzów Ładowania
 • Szkolenia Inspektora holowania
 • Kursy operacji GSE
 • Szkolenia Agentów Podjazdu
 • Szkolenia pracowników obsługi bagażu
   
Dodatkowe szkolenia
 • Szkolenia w zakresie odladzanie/przeciwdziałania oblodzeniu
 • Szkolenia w zakresie tankowania samolotu
 • szkolenia obsługi towarów niebezpiecznych (DGR, kategorie 1–17)​