CZĘŚĆ
In Cooperation with

Nasza Misja i podstawowe wartości

Z wieloletnim doświadczeniem  w obsłudze naziemnej i  na rynkach tankowania staramy się zapewnić odpowiednią obsługę naziemną dla bezpiecznych i terminowych podróży powietrznych. Traktujemy to jako naszą misję, która systematycznie prowadzi nas ku temu, aby stać się wiodącym w regionie dostawcą obsługi naziemnej działającym według filozofii „one stop shop”, znanym ze swojej jakości, niezawodności i innowacyjnych rozwiązań.

Wszystkie nasze projekty i działania opierają się na takich podstawowych wartościach jak:

Profesjonalizm: 
jesteśmy pewni, że profesjonalni i kompetentni pracownicy są podstawą efektywnej działalności gospodarczej

Współpraca: 
opieramy nasze długoterminowe relacje i partnerstwo na pracy zespołowej, wzajemnym zaufaniu i szacunku

Wzrost: 
dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia, aby tworzyć wysoko wydajną, dynamiczną i nowoczesną organizację

Własności: 
ponosimy pełną odpowiedzialność za nasze działania i wyniki, a także dbamy o naszych pracowników, klientów i partnerów